Hvor meget må unge løfte og skubbe?

Som hovedregel må unge under 18 år ikke løfte over 12 kg. Unge over 18 år må løfte op til 25 kg., hvis forholdene er optimale. Hvis unge manuelt løfter, skubber eller trækker, skal der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.

Generelt om løft, træk og skub

Tunge løft er sundhedsskadelige og bør undgås. Brug derfor altid tekniske hjælpemidler, hvor der er mulighed for det. Hvis unge manuelt løfter, skubber eller trækker, skal der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge bliver instrueret i den rigtige teknik og i brugen af palleløftere, sækkevogne, rulleborde og andet udstyr. Arbejdsgiveren skal også sikre, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.

Vedvarende løft, træk eller skub skal begrænses til korte perioder, hvis det kræver mange kræfter, eller hvis det er ensartet arbejde, som belaster de samme dele af kroppen hele tiden.

Reglerne for, hvor meget unge må løfte, bære, skubbe og trække er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledninger. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Løft

Unge under 18 år, må løfte op til 12 kg: Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må løfte mere end 12 kg. De må dog i enkelte tilfælde løfte op til 25 kg. ad gangen, men kun hvis:

 • Man kan løfte byrden lige foran sig og tæt på kroppen.
 • Man hele tiden kan have byrden i løftehøjde mellem midt på låret og albuehøjde.
 • Man ikke vrider eller bøjer i ryggen.
 • Man har et godt greb om byrden og står sikkert fast.

Unge over 18 år løfte op til 25 kg, hvis løftet sker under optimale forhold. Optimale forhold betyder at:

 • Man kan løfte byrden lige foran sig og tæt på kroppen.
 • Man hele tiden kan have byrden i løftehøjde mellem midt på låret og albuehøjde.
 • Der er mindst to minutter mellem løftene.
 • Man ikke skal bære byrden mere end ca. 2 meter.
 • Man har et godt greb om byrden og står sikkert fast.
 • Klimaet er passende, dvs. at der ikke er for varmt eller koldt. 

Skub og træk med palleløfter o.lign.

Man skal så vidt muligt undgå at bære tunge byrder. Derfor er det generelt en god ide, at bruge palleløfter, sækkevogn, rullebord o.lign, når man skal flytte mange eller tunge byrder.

 • Sækkevogne, rulleborde og manuelle palleløftere uden motor må bruges af alle unge ansatte.
 • Der gælder særlige regler for, hvornår og hvordan unge må bruge elektriske palleløftere, gaffeltrucks s-lign. Læs mere her (link til siden Maskiner og tekniske hjælpemidler)

Læs mere: Materialer og vejledninger

 • Hvordan du bedst...: En hjemmeside fra BFA Handel om løft, træk og skub i detailhandlen og på varelagre. Med film, praktisk instruktion og faktaark om arbejdsstillinger og hjælpemidler.
 • Tunge løft - Gode løsninger: En branchevejledning fra BFA Industri med eksempler på gode løsninger, der forebygger eller nedbringer belastningen ved tunge løft.
 • Tunge løft i jordbruget: En branchevejledning fra BAU Jord til bord om tunge løft hos anlægsgartnere, gartnerier, planteskole, landbrug og skovbrug - med arbejdsbeskrivelser og løsningsforslag.

Senest revideret den 26. oktober 2020